Uit een groot Europees onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf mensen lijdt aan chronische pijn. In Nederland zijn dat ruim drie miljoen mensen. 

Pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam bij een te sterke prikkeling. Pijn kan door verschillende soorten prikkels worden opgewekt, zoals hitte of kou, verwonding of beschadiging van weefsels of een ontstekingsreactie. Wanneer een pijnzenuw wordt geprikkeld gaat een signaal via deze zenuw naar het ruggenmerg en vervolgens naar de hersenen. In de hersenen vindt de bewustwording van de pijn plaats. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen pijn van korte duur (bijvoorbeeld bij een verwonding) en pijn van lange duur waarmee een patiënt leert leven (bijvoorbeeld bij reuma).

Pijn noemen we chronisch wanneer deze:
 • Minimaal zes weken aanwezig is
 • Continu of afwisselend aanwezig is   
 • Wordt gekenmerkt doordat de pijn niet goed kan worden verklaard door een beschadiging in het lichaam
Chronische pijn kan spontaan ontstaan of overblijven na een lichamelijke beschadiging. Mensen met bijvoorbeeld de volgende pijnklachten hebben vaak chronische pijn:
 • Chronische rug- of nekpijn met of zonder uitstraling in de benen of armen
 • Whiplash
 • RSI (ofwel tenniselleboog, muisarm of golferselleboog – tegenwoordig ook wel Klachten van Arm Nek en Schouder (KANS) genoemd)
 • Fibromyalgie
 • Kaakklachten
 • Hoofdpijn
 • Reumatische aandoeningen
 • Artrose (slijtage)
Wat is de verklaring voor chronische pijn?

Pijn kan bestaan zonder dat er sprake is van een ontsteking of beschadiging in het lichaam. De pijn wordt dan veroorzaakt doordat de delen van het zenuwstelsel die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van pijnsignalen, overgevoelig zijn geraakt. Dit noemen we sensitisatie. Het pijnsysteem binnen het zenuwstelsel is dan te scherp afgesteld.Chronische klachten pijn
U kunt dit vergelijken met een brandalarm dat om de haverklap afgaat. Er is geen brand (meer), maar het alarmsysteem zelf functioneert niet goed. Met andere woorden: er is geen lichamelijke beschadiging (meer), maar in het zenuwstelsel heeft sensitisatie plaatsgevonden. Daardoor kunnen zaken die normaal gesproken niet pijnlijk zouden moeten zijn, zoals lopen, tillen of uit een auto stappen, ineens wel pijnlijk zijn.

Sensitisatie

Wat maakt dat chronische pijn – of sensitisatie – niet overgaat? Dit kan worden veroorzaakt door veel verschillende factoren. Bijvoorbeeld een slechte houding of slechte (spier)conditie, maar ook het zorgen maken over (de oorzaak van) de pijn. Depressie, frustraties of angsten kunnen sensitisatie nog verder verergeren.

Ook de manier waarop u met de klachten omgaat, is van belang. Sommige mensen vermijden uit alle macht alle bewegingen die pijn doen, anderen nemen daarentegen nooit rust en gaan altijd maar door. Als pijn niet overgaat, is het belangrijk om goed te kijken naar dergelijke factoren die mogelijk van invloed zijn op het blijven bestaan van de klachten.

De behandeling

In onze praktijk  wordt de chronische pijn behandeld door een combinatie van manuele therapie, dry needling, fysiotherapie, ontspanningsoefeningen, fascia therapie en pijneducatie. Naast deze behandelingen of een behandeling met medicijnen, kan chronische pijn worden bestreden door middel van TENS (electrostimulatie) of invasieve technieken.  Met deze laatste term worden verschillende priktechnieken bedoeld. Deze behandeling vindt plaats in de pijnpoli. We hebben een samenwerking met de pijnpoli van het Ikazia Ziekenhuis.

Bij wie kunt u terecht voor informatie of behandeling?

Etienne van Buijtenen en Sven van Deelen hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van chronische pijnpatiënten. 

Maak een afspraak