Kinderen tussen de 0 en 18 jaar kunnen om diverse redenen bij de Kinder Manueeltherapeut komen. Kinderen met een voorkeurshouding of overstrekking ten gevolge van een moeizame- of juist snelle bevalling kunnen geholpen worden door een Kinder Manueeltherapeut. Maar ook huilbaby's of kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

Bij de geboorte kan er een te grote druk op de schedel en nek ontstaan, dit wordt vaak gezien bij een vacuum- of tangverlossing. Er ontstaat een grote spanning op het nekje wat diverse symptomen kan veroorzaken zoals een voorkeurshouding of overstrekking. Dit kan gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van uw kind. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het functioneren van de bovenste nekgewrichtjes van groot belang is voor de houding en motoriek in de ontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maand zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex.

Indien de ontwikkeling niet goed kan plaats vinden heeft dit vaak een voorkeurshouding tot gevolg met een afplatting van het hoofdje. Ook kunnen er klachten als reflux, obstipatie, allergie en eczeem ontstaan. Het verdient de voorkeur om zo snel mogelijk, het liefst na een paar weken, aan te vangen met de behandeling. Kinder Manueel Therapie
Peuters en schoolkinderen met allerlei bewegingsstoornissen zoals onhandigheid, veel vallen, overvoorzichtigheid, een slechte fijne motoriek, maar ook kinderen met hoofdpijnklachten, slecht slapen en gespannenheid worden door ons veelvuldig gezien en succesvol behandeld.

We werken nauw samen met enkele kinderfysiotherapeuten.

Sjaak de Vos en Etienne van Buijtenen houden zich sinds jaren bezig met de behandeling van zuigelingen en kinderen. De therapie is zeer succesvol. Na 2-4 behandelingen is er meestal een duidelijk behandelresultaat!

Wilt u meer informatie?  Vraag om een intake bij Sjaak de Vos en Etienne van Buijtenen, kunnen u vertellen of behandeling zinvol is.

Kijk voor meer informatie ook op de website www.kiss-kinderen.nl

Maak een afspraak