Wat is COPD?

Chronic Obstructive Pulmonaire Disease (COPD) is een chronische longaandoening waarbij de longen zijn beschadigd. Er is sprake van een verminderde longfunctie en capaciteit. COPD is een onomkeerbare longaandoening waarbij de klachten met de jaren toenemen. 

In ons land hebben bijna 600.000 mensen COPD. 

COPD komt meestal pas voor op oudere leeftijd, maar soms door een erfelijke ziekte eerder. 

Roken is een belangrijke factor in het ontstaan van COPD. Daarnaast kunnen genetische factoren, luchtvervuiling en frequente blootstelling aan schadelijke stoffen ook een belangrijke rol spelen in het ontstaan van COPD.

COPD patiënten ervaren vaak een combinatie van de volgende klachten:
  • Kortademigheid wat toeneemt bij inspanning
  • Piepende ademhaling
  • Hoesten
  • Toename van slijmproductie vaak geel, groen of bruin van kleur
  • Vermoeidheid
  • Grotere kans op longontsteking
Door de beschadiging van de longen en de kortademigheid, wordt er minder zuurstof opgenomen. Daardoor kunnen activiteiten als traplopen, boodschappen of aankleden lastig zijn. Als gevolg van de aandoening komen mensen vaak minder in beweging waardoor de kracht in de spieren en de conditie afneemt.
COPD
Doordat het ademen veel moeite kost neemt het lichaamsgewicht vaak ook af. Sommige mensen merken het omgekeerde en komen aan in lichaamsgewicht doordat de mobiliteit afneemt. Hierdoor kunnen COPD patiënten in een neerwaartse spiraal terecht komen waardoor zij een verminderde kwaliteit van leven ervaren.

De behandeling

Het is belangrijk voor COPD patiënten om, ondanks hun longproblemen, te blijven bewegen om het beloop van de aandoening zo lang mogelijk stabiel te houden. Dit wordt bereikt door cardio training en functionele krachtsoefeningen ter vermindering van kortademigheid en verbetering van het inspanningsvermogen, fysieke activiteit en het kunnen ophoesten van slijm.

Het is belangrijk om tijdens het inspannen bewustwording te creëren van uw eigen fysieke grenzen en deze op tijd te herkennen. Hier helpen wij u mee. Ook wordt er voorlichting gegeven over een gezonde leefstijl, kennis over de aandoening en zelfmanagement. Daarnaast zijn ademhalingsoefeningen, inademspiertraining, advies over lichaamshouding en ontspanningsoefeningen onderdeel van de behandeling.

Bij ons in de praktijk op locatie M.Point hebben wij de ideale setting om COPD patiënten te helpen in hun revalidatieproces. 

Maak een afspraak