Wat is Fascia?

Fascia, synoniem voor bindweefsel, is een orgaan dat overal in ons lichaam aanwezig is; in onze botten, spieren, zenuwen, organen, hersenen en omvat 40.000 km bloedvaten. Het is letterlijk een (weefsel)verbinding vanaf de huid tot in het bot, van je teen tot in je hersenen. Het bindweefsel bestaat uit vezels, cellen en verbindend vocht. Het omvat in grote lijnen alle structuren van het lichaam, verbindt de allerkleinste cellen met elkaar en vormt op die manier een voedende omgeving voor het weefsel zelf.
Fascia beweegt continue, past zich voortdurend aan, spant zich op en ontspant weer. De rek- en drukkrachten die hierbij ontstaan, vervormen deze cellen en vezels en vormen zo een echt communicatiesysteem tussen alle weefsels. Het bevat daarnaast heel wat subtiele waarnemingsorganen (sensoren) die de hersenen informatie geven over de toestand van ons lichaam. Bijvoorbeeld; Pijn, (motorische) spanningen, stijfheid, maar ook een moe of zwaar gevoel.

Maak een afspraak

Wat is de functie van de Fascia?

Fascia is veelzijdig wat betreft zijn functie. Het ondersteunt spieren, botten en organen en geeft vorm aan ons lichaam. Het is een continue evenwichtig systeem, wat invloed heeft op kracht en coördinatie van een beweging . Heb je te veel spanning in een spier in de voet dan kan dit doortrekken naar de kuit, bil, lage rug en het kan zelfs diagonaal doortrekken naar de andere bil of schouder of arm. Dit heeft dus invloed op je totale balans en evenwicht.
Fascia bepaalt mede de kwaliteit van de doorbloeding en drainage in ons lichaam en werkt rechtstreeks samen met het pijn- en stresssysteem. De rijkdom aan sensoren in de fascia maakt van het weefsel een informatief orgaan. De hersenen, die deze informatie verwerken, beïnvloeden opnieuw het lichaam om de voortdurende veranderingen binnen het gezondheidsevenwicht te corrigeren en te behouden. Dit evenwicht kan verstoord worden door; een ongeluk, blessure, langdurige, eenzijdige of repeterende belasting, te zwaar belasten, vertillen, een verkeerde (werk)houding, niet functioneel bewegen, maar ook emotie/stress, systeemziekten (b.v. fibromyalgie) en stofwisselingsproblemen. (diabetes mellitus, trage- te snelle schildklierwerking).Fascia TherapieNaast dit onbewust regulerend proces tussen de hersenen en het lichaam, lichten de hersenen ons tegelijk in over onze lichamelijke toestand. Zo geven de hersenen, die de spanningen van het weefsel registeren en verwerken, ons een goed/fijn gevoel of een vervelend/rot gevoel. Daaruit kunnen we besluiten dat fasciale spanningen onze emotionele toestand ("ik voel me lusteloos, gestrest"), ons denken(" ik ben niet vooruit te slepen, wat heb ik nu weer?") en ons gedrag ( "Ik kan me niet concentreren") mede bepalen. We mogen dus gerust stellen dat de fascia de verbinding vormt tussen lichaam en psyche.

Wat is Fascia Therapie?

Fasciatherapie onderscheidt zich van andere therapieën door haar multifunctionele karakter. Door de veelzijdige aard van de fascia kan fasciatherapie zowel invloed uitoefenen op het lichaam, de beweging, op het stressregulerend systeem en de pijngewaarwording, op de emotionele reacties en op het denken. En vooral op de wisselwerking tussen al deze systemen. In die zin is deze therapie heel vernieuwend. Fasciatherapie is een nieuwe stroming binnen de fysiotherapie waarbij de fasciatherapeut het bindweefsel gebruikt als toegangspoort naar verschillende behandelingsniveaus. Zo kan de behandeling zuiver lichamelijk en bewegingsgericht zijn maar indien nodig ook fysiologisch ( het stresssysteem) en/of psycho-emotioneel. De fascia vormt een ideaal startpunt vanwege zijn gevoeligheid voor mechanische prikkels en bewegingen; de twee uitgelezen domeinen van de fysiotherapie. De behandeling verloopt altijd heel zacht, pijnloos en respectvol. Op die manier streeft de therapeut naar een optimaal resultaat op de lange termijn.

Wat doet de Fasciatherapeut ?

  • De fascia therapeut maakt gebruik van diverse technieken. Bij stijfheid of acute gewrichts- blokkades ontspant hij het weefsel, bij slechte doorbloeding draineert en reguleert hij de doorbloeding van het weefsel.
  • Bij klachten met een psycho-emotionele beïnvloeding (bijv. bewegingsangst of concentratiestoornissen) vult de fasciatherapeut zijn fasciale technieken aan met perceptietraining en bewustwordingstechnieken.

Over welke technieken gaat het precies?

De therapie bestaat uit verschillende benaderingsvormen:

  • Manuele fasciale technieken: fasciale druk- en rektechnieken om weefselspanningen op te heffen, gewrichten vrij te maken en een bepaalde functie en/of beweging te corrigeren.
  • Bewegingstherapie: coördinatie, stabiliteit tot krachtoefeningen om de gewonnen bewegingsmogelijkheden zelf te oefenen en te integreren in je dagelijks leven.
  • Perceptietraining; Hierbij betrekt de fasciatherapeut de aandacht om het psycho-emotionele en cognitieve aspect van de klacht te beïnvloeden. Je moet bewust worden van de waargenomen veranderingen in je lichaam en deze informatie verzamelen in het centraal zenuwstelsel, zodat je het denkproces ten opzichte van je klachten reëel kan beïnvloeden. Het maakt de therapie leerzaam en optimaliseert de cognitie.
  • Therapeutische counseling; evalueren en samen uitzoeken hoe de ervaring van een behandeling fasciatherapie respons kan hebben in het dagelijks leven.

Welke klachten behandelt een fasciatherapeut?

Gezien de fascia zo'n brede invloed uitoefent op ons gezondheidssysteem kunnen mensen met verschillende uiteenlopende klachten bij de fasciatherapeut worden behandeld. Als je lichamelijke klachten heb zoals; ontstekingen, bewegingsbeperkingen, blessures, artrose , spierspanningen, stijfheid en acute of structurele ( langdurige) aandoeningen. Fasciatherapie is bovendien nuttig om klachten te voorkomen en werkt vaak ondersteunend met andere behandelingen. Denk aan manuele therapie, dry needling, fysiotherapie en revalidatietraining.

Bij persoonlijke problemen zal de fasciatherapeut de aandacht en perceptie trainen om de persoon terug in contact te brengen met zijn lichaam en zichzelf. Hierbij is de persoon steeds betrokken bij de behandeling en werkt hij actief mee. Dit helpt hem afstand te nemen van zijn problematiek en doorbreekt eventueel piekergedrag. Bij diepgaande psychologische problematiek zal de samenwerking met een psycholoog zinvol zijn. De behandeling biedt een ideale uitgangspositie om de situatie neutraal te bekijken en kan helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Wilt u meer informatie over Fasciatherapie? Vraag om een intake bij Etienne van Buijtenen, hij kan u vertellen of behandeling zinvol is.

Of kijk op de website: www.fasciaweb.nl

Maak een afspraak