De fysiotherapeut is bij uitstek de specialist in beweging. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Gebeurde dat voorheen op voorschrift van een arts (huisarts, specialist of bedrijfsarts), vanaf 1 januari 2006 is de fysiotherapeut voor iedereen vrij toegankelijk, ook zonder doorverwijzing.

Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten, als bijvoorbeeld pijnklachten, bewegingsbeperkingen en spierzwakte. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met andere gewrichten.

Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of na en tijdens ziekte. Ook kan fysiotherapie een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van klachten bij houding en bewegingen.Fysiotherapie
Binnen de fysiotherapie zijn er veel specialisaties ontwikkeld. Daarbij zijn in bepaalde deelgebieden van de behandeling of voor een specifieke groep van patiënten, behandelmethoden ontwikkeld aan de hand van steeds nieuwe inzichten.

Maak een afspraak