Geriatrie voor kwetsbare ouderen:

 

Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze lichamelijke klachten krijgen of minder mobiel zijn. Met name voor mensen die niet meer voldoende kunnen bewegen als gevolg van meervoudige gezondheidsproblemen.

Dit kan een verzameling zijn van sociale, psychologische en lichamelijke problemen. Samen zorgen deze factoren voor een complex ziektebeeld.

Wanneer u merkt dat het bewegen niet meer vanzelfsprekend is en u steeds meer moeite heeft met het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten, kan de fysiotherapeut u hierbij helpen. 

 

Kwetsbare ouderen hebben vaak een combinatie van verschillende klachten en aandoeningen:

  •  Angst om te vallen of valproblemen
  •  Loop- en balansproblemen
  •  Moeilijkheden in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals; traplopen, fietsen, wassen, aankleden, huishoudelijk werk, hobby’s.
  •  Depressie
  •  Ondervoeding
  •  Hartfalen, COPD, Diabetes
  •  Dementie
  •  De gevolgen na een beroerte / CVA
  •  Parkinson
  •  Revalidatie na ziekte of een ziekenhuisopname

 

De Behandeling

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren wordt met u besproken, gevolgd door een uitgebreid onderzoek. Daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.

De behandeling is in het algemeen gericht op oefentherapie. Het doel van deze therapie is het vertragen en/of voorkomen van achteruitgang en het in stand houden en/of bevorderen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. De fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers, over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

 

Bij wie kunt u terecht voor informatie of behandeling?

Sven van Deelen heeft zich gespecialiseerd in Geriatriefysiotherapie.

Meer informatie sven@fysiodevos.nl