De manueel therapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die door middel van manueeltherapeutisch onderzoek kijkt naar funktiestoornissen in het bewegingsapparaat. Deze funktiestoornissen kunnen bestaan uit blokkades en instabiliteiten. Door middel van bepaalde handgrepen, die niet pijnlijk zijn, worden de blokkades verholpen. Daarna wordt met oefentherapie de beweeglijkheid in stand gehouden en worden instabiele delen met spierversterkende oefeningen verholpen. Het opbouwen van de oefeningen wordt stapsgewijs gedaan met de bedoeling deze thuis uit te voeren.Manuele Therapie
De meest voorkomende klachten die door middel van manuele therapie worden behandeld zijn:

  • nekklachten zoals whiplash
  • hoofdpijn en/of duizeligheid
  • RSI-gerelateerde klachten
  • lage rugklachten met of zonder uitstraling
  • klachten aan de borstwervelkolom
  • klachten aan de gewrichten van armen en benen
  • klachten aan het kaakgewricht
  • KISS-KIDD kinderen

Sjaak de Vos en Etienne van Buijtenen zijn de manueeltherapeuten in de praktijk.

Maak een afspraak